رفته بودم سفري سمت ديار شهدا /                          که طوافي بکنم گرد مزار شهدا

به اميدي که دل خسته هوايي بخورد /                      و تبرک شود از گرد و غبار شهدا

خشکي چشم عطش خورده از آنجاست که من/           آبياري نشدم فصل بهار شهدا

آخرين خط وصاياي دل من اين است /                           که مرا خاک سپاريد کنار شهدا

/ 0 نظر / 11 بازدید