http://drsignul.googlepages.com/Morteza-Aviny.gif


پندار ما اين است كه شهدا رفته اند و ما مانده ايم اما حقيقت آن است

كه شهدا مانده اند و زمان ما را با خود برده است .

 
سيد شهيدان اهل قلم سيد مرتضي آويني
/ 1 نظر / 9 بازدید
کولی پابرهنه

سلام .. زيبا بود نوشتتون در سبک خودش ... اميدوارم که باز هم شاهد نوشته ای ديگر از شما باشم ... (شما هم اگه دوست داشتی به کوير دل ما هم سری بزن .. خوشحال ميشويم از ديدن رد پايت بر روی ريگهای بيابانيم ...) ------ با تبادل لينک چطو ر ..؟ موافق اگر بودی و از کويرکده ی دلم خوشت خوشت اومد خوشحالتر ميشم اگه رد پايی از من در .... تو بماند يادگار .. ----------------------------