عشق

                عشق

شهيد سيد مرتضي آويني 

عشق است که حقيقتاً مشکل است و هرجا که عقل در معضلات مي‌ماند، کار عشق آغاز مي‌شود، و کار هنر نيز بيشتر با عشق است تا عقل.

شهيد  مصطفي چمران

عشق هدف حيات است و محرک زندگي من است، و زيباتر از عشق چيزي نديده‌ام، و بالاتر از عشق چيزي نخواسته‌ام، عشق است که روح مرا به تموج وا مي‌دارد، قلب مرا به جوش مي‌آورد.

شهيد  مصطفي چمران

برادران! خواهران! عاشق باشيد، عشق است که به شما قدرت زندگي کردن مي‌دهد، عقل فقط به شما کمک مي‌کند که چطور بهتر بخوريد و بهتر بخوابيد.

/ 0 نظر / 8 بازدید